Ochrana osobních údajů - BEIJER REF

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti

BEIJER REF Czech

Pokud nakupujete produkty či služby dodávané společností BEIJER REF Czech s.r.o. nebo si jen procházíte naše internetové stránky, chtěli bychom Vás ubezpečit, že respektujeme Vaše soukromí. Rádi bychom Vás seznámili s našimi zásadami ochrany osobních údajů a bezpečnostními opatřeními, která podnikáme abychom je uchránily.

Cílem společnosti BEIJER REF Czech s.r.o. je, aby byly Vaše osobní údaje zpracovány bezpečným způsobem. Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli “General Data Protection Regulation”(“GDPR”),

které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování.

Proto jsme aktualizovali naše prohlášení o ochraně osobních údajů, které popisuje, jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje. BEIJER REF Czech s.r.o. upravuje veškeré své procesy, systémy a dokumenty tak, abychom vyhověli tomuto nařízení. Vaše osobní údaje jsou uchovávány a zpracovány společností BEIJER REF Czech s.r.o. v souladu se standardy ochrany dat požadovanými příslušnými právními předpisy.


1. Principy zpracování osobních údajů

Abychom zajistili správné zpracování a dodrželi vysokou úroveň ochrany údajů, přijali jsme následující principy jejich zpracování:

-           Osobní údaje se zpracovávají zákonně a transparentně. 

-           Osobní údaje se shromažďují pouze za uvedeným, výslovným a zákonným účelem a nejsou dále zpracovávány způsobem, který těmto účelům neodpovídá.

-           Osobní údaje musí být odpovídající, relevantní a omezené na to, co je nezbytné s ohledem na účely, pro něž jsou zpracovávány. 

-           Osobní údaje nebudou uchovávány v podobě umožňující identifikaci subjektů údajů déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro něž byly shromážděny.

-           Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje příslušné zabezpečení osobních údajů.

-           Osobní údaje neprodáváme třetím stranám

-           Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být naši smluvní partneři, které potřebujeme k zajištění chodu účetnictví, poskytovatelé dopravních služeb či dodavatelé IT. Pokud je to nutné, Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům z důvodu ochrany práv společnosti BEIJER REF Czech s.r.o. nebo dalším subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy

Společnost BEIJER REF Czech s.r.o. Vás vždy bude informovat o shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů.


2. Typy osobních údajů

Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom Vám mohli dodávat produkty či poskytovat služby, které požadujete. Další osobní údaje nám poskytujete dobrovolně.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme:

-           Kontaktní údaje, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, funkce, bankovní spojení atd.

-           Informace z účtu vytvořeném v našem e-shopu, včetně uživatelského jména a hesla

-           Technická data ohledně prohlížení našich web stránek, včetně IP adres

-           Informace o transakcích, pokud nakupujete produkty či služby

Je pravidlem, že o Vás neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné speciální osobní údaje.

3. Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem naplnění zákonného účelu a pouze pokud:

-           jste nám poskytli souhlas s tímto zpracováním

-           je zpracování nezbytné za účelem dodávky produktů, služeb nebo je nutné k realizace smlouvy

-           je zpracování nezbytné za účelem zajištění souladu s naším zákonným závazkem

-           je zpracování nezbytné pro účely našich zákonných zájmů nebo zákonných zájmů třetí strany a toto zpracování Vás nijak nepoškozuje.

4. Důvody zpracování osobních údajů:

-           poskytování produktů, služeb a informací, které od nás požadujete

-           zasílání informací o novinkách, akcích nebo zasílání jiných marketingových sdělení

-           správa obchodních vztahů a vyjednávání a podepisování smluv

-           dodržování všech platných zákonů.

 

5. Cookies

Na našich webových stránkách a v aplikacích můžeme používat cookies.

Účely zpracování údajů shromážděných prostřednictvím používání souborů cookies jsou následující:

-           provoz, zlepšování a optimalizace výkonu a uživatelských zkušeností s webovými stránkami a souvisejícími službami, 

-           provádění zákaznických a uživatelských analýz 

-           statistické účely

 

6. Vaše práva podle Nařízení EU 2016/679

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

-           Právo na přístup ke svým osobním údajům

-           Právo na opravu a aktualizaci osobních údajů

-           Právo na výmaz osobních údajů s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti

-           Právo na omezení zpracování osobních údajů

-           Právo vznést námitku proti zpracování osobních

-           Právo na přenesení osobních údajů

-           Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

-           Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

 

 

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

 

V Čestlicích 25.5.2018

 

Napište nám

Jméno / Společnost:

Telefon:

E-mail:

Zpráva:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo:

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti.     OK     Další informace